آب مقطرگیری

آب مقطر گیری

آب مقطر گیری یکبار تقطیر 3 لیتر در ساعت طرح GFL کندانسور استیل
آب مقطر گیری یکبار تقطیر 3 لیتر در ساعت تمام اتوماتیک کندانسور شیشه ای

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.