انکوباتور

انکوباتور

انکوباتور چیست؟

انکوباتور یخچال دار 55 لیتری دو درب محفظه استیل
انکوباتور یخچال دار 55 لیتری دو درب بدنه و محفظه استیل
انکوباتور یخچال دار 55 لیتری دو درب، مجهز به فن سیرکوله محفظه استیل
انکوباتور یخچال دار 55 لیتری دو درب، مجهز به فن سیرکوله محفظه و بدنه استیل طرح ممرت
انکوباتور شیکر دار 55 لیتری مجهز به فن سیرکوله محفظه استیل
انکوباتور شیکر دار 75 لیتری مجهز به فن سیرکوله محفظه از جنس پلکی گلاس طرح GFL
انکوباتور 55 لیتری دو درب محفظه استیل
انکوباتور 55 لیتری دو درب بدنه و محفظه استیل طرح ممرت

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.