فریزر

فریزر 20- درجه 55 لیتری نمایشگر دیجیتال و بدنه رنگ پودری الکترو استاتیک
فریزر 20- درجه 55 لیتری نمایشگر دیجیتال و بدنه رنگ پودری الکترو استاتیک
دیپ فریزر 80- درجه بر اساس سفارش

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.