اتوکلاو

اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو چیست؟

اتوکلاو 10 لیتری عمودی و برقی دیجیتالی
اتوکلاو 25 لیتری عمودی و برقی دیجیتالی
اتوکلاو 25 لیتری عمودی با کنترل فشار برقی
اتوکلاو 50 لیتری عمودی برقی دیجیتالی
اتوکلاو 75 لیتری عمودی برقی دیجیتالی
اتوکلاو 100 لیتری عمودی برقی دیجیتالی
اتوکلاو بیمارستانی پایه دار و کابین دار برقی در حجم های 130، 190 و 300 لیتری


جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.