پتری دیش

پتری دیش

پتری دیش چیست؟

پتری دیش پیرکس 6cm
پتری دیش پیرکس 8cm
پتری دیش پیرکس 10cm
پتری دیش پیرکس 12cm
پتری دیش پیرکس 15cm

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.