سایر شیشه آلات

لوله درپیچدار
شیشه درب آبی
شیشه ساعت
ظرف توزین
قطره چکان
کروزه
کوت مکعبی
کریستالیزور
لام
مزور شیشه ای
باریل
مبرد (کندانسور)
انواع هیدرومتر
انواع ادابتور
شیر خلاء
ترپ پمپ خلاء
بطری ماریوتی شیردار دو سر سمباده
دستگاه منیفولد گاز
دستگاه هضم و تقطیر کجلدال
دستگاه تقطیر جزء به جزء
دستگاه کلونجر (اسانس گیری)
دستگاه دین و استارک
دستگاه سوکسیله 100، 250 و 500
شیشه گاز شوی 100، 250، 500، 1000
شیشه قطره گیر
پیپت پاستور شیشه ای بلند
پیپت پاستور شیشه ای کوتاه

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.