قیف

قیف بوخنر

قیف بوخنر چیست؟

قیف شیشه ای 4، 6، 9، 12، 15 و 20
قیف بوخنر 6cm
قیف بوخنر 8cm
قیف بوخنر 10cm
قیف بوخنر 12cm
قیف دکانتور 50 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 100 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 250 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 500 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 1000 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 2000 سی سی شیر شیشه ای و تفلون

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.