دسیکاتور

انکوباتور

دسیکاتور چیست؟

دسیکاتور 15cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 18cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 21cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 24cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 30cm ساده و شیر دار

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.