بورت

بورت

بورت چیست؟

بورت 10 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 25 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 50 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 100 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 10 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت 25 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت 50 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت 100 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت اتوماتیک 25 سی سی همراه با مخزن و پوار
بورت اتوماتیک 50 سی سی همراه با مخزن و پوار
بورت اتوماتیک 100 سی سی همراه با مخزن و پوار

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.