بالن سه دهانه

بالن سه دهانه

بالن سه دهانه 250 سی سی پیرکس
بالن سه دهانه 500 سی سی پیرکس
بالن سه دهانه 1000 سی سی پیرکس

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.