ارلن

ارلن

ارلن چیست؟

ارلن 25 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 50 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 100 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 250 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 500 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 1000 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 2000 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 3000 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 5000 سی سی پیرکس مدرج
ارلن 50 سی سی رداژ دار پیرکس مدرج
ارلن 100 سی سی رداژ دار پیرکس مدرج
ارلن 250 سی سی رداژ دار پیرکس مدرج
ارلن 500 سی سی رداژ دار پیرکس مدرج
ارلن 1000 سی سی رداژ دار پیرکس مدرج
ارلن 2000 سی سی رداژ دار پیرکس مدرج
ارلن 5000 سی سی رداژ دار پیرکس مدرج

ارلن خلاء

ارلن خلاء

ارلن خلاء 250 سی سی
ارلن خلاء 500 سی سی
ارلن خلاء 1000 سی سی
ارلن خلاء 2000 سی سی

باریل

باریل 5 لیتر شیشه ای و پلکسی گلاس
باریل 10 لیتر شیشه ای و پلکسی گلاس
باریل 20 لیتر شیشه ای و پلکسی گلاس
باریل 25 لیتر شیشه ای و پلکسی گلاس

بشر

بشر

بشر چیست؟

بشر 50 سی سی پیرکس مدرج
بشر 100 سی سی پیرکس مدرج
بشر 150 سی سی پیرکس مدرج
بشر 250 سی سی پیرکس مدرج
بشر 400 سی سی پیرکس مدرج
بشر 500 سی سی پیرکس مدرج
بشر 600 سی سی پیرکس مدرج
بشر 1000 سی سی پیرکس مدرج
بشر 2000 سی سی پیرکس مدرج
بشر 5000 سی سی پیرکس مدرج

بورت

بورت

بورت چیست؟

بورت 10 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 25 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 50 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 100 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
بورت 10 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت 25 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت 50 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت 100 سی سی شیر شیشه ای و تفلون رنگی
بورت اتوماتیک 25 سی سی همراه با مخزن و پوار
بورت اتوماتیک 50 سی سی همراه با مخزن و پوار
بورت اتوماتیک 100 سی سی همراه با مخزن و پوار

ترمومتر

ترمومتر الکلی پشت زرد 110+ 10-
ترمومتر الکلی پشت زرد 150+ 10-
ترمومتر الکلی پشت زرد 250+ 10-
ترمومتر الکلی پشت زرد 360+ 10-
ترمومتر جیوه ای 150+ 10-
ترمومتر جیوه ای 360+ 10-
ترمومتر جیوه ای 400+ 10-
انواع ترمومتر جیوه ای با ASTM
انواع ترمومتر جیوه ای مقاوم به مواد شیمیایی
انواع ترمومتر MAX-MIN
انواع ترمومتر دیجیتالی

دسیکاتور

انکوباتور

دسیکاتور چیست؟

دسیکاتور 15cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 18cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 21cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 24cm ساده و شیر دار
دسیکاتور 30cm ساده و شیر دار

سایر بالن ها

بالن 250 سی سی گردن بلند کجلدال
بالن 500 سی سی گردن بلند کجلدال
بالن 1000 سی سی گردن بلند کجلدال
بالن 100 سی سی پیرکس با لوله جانبی
بالن 250 سی سی پیرکس با لوله جانبی
بالن 500 سی سی پیرکس با لوله جانبی
بالن 1000 سی سی پیرکس با لوله جانبی

سایر شیشه آلات

لوله درپیچدار
شیشه درب آبی
شیشه ساعت
ظرف توزین
قطره چکان
کروزه
کوت مکعبی
کریستالیزور
لام
مزور شیشه ای
باریل
مبرد (کندانسور)
انواع هیدرومتر
انواع ادابتور
شیر خلاء
ترپ پمپ خلاء
بطری ماریوتی شیردار دو سر سمباده
دستگاه منیفولد گاز
دستگاه هضم و تقطیر کجلدال
دستگاه تقطیر جزء به جزء
دستگاه کلونجر (اسانس گیری)
دستگاه دین و استارک
دستگاه سوکسیله 100، 250 و 500
شیشه گاز شوی 100، 250، 500، 1000
شیشه قطره گیر
پیپت پاستور شیشه ای بلند
پیپت پاستور شیشه ای کوتاه

شیشه درب آبی

شیشه درب آبی قابل اتوکلاو 50 سی سی
شیشه درب آبی قابل اتوکلاو 100 سی سی
شیشه درب آبی قابل اتوکلاو 250 سی سی
شیشه درب آبی قابل اتوکلاو 500 سی سی
شیشه درب آبی قابل اتوکلاو 1000 سی سی

شیشه ساعت

شیشه ساعت 4cm
شیشه ساعت 6cm
شیشه ساعت 9cm
شیشه ساعت 12cm
شیشه ساعت 15cm
شیشه ساعت 20cm

ظرف توزین

ظرف توزین یکبار مصرف
ظرف توزین شیشه ای کوچک
ظرف توزین شیشه ای بزرگ

قطره چکان

قطره چکان سر خروسکی
قطره چکان سر پلاستیکی
قطره چکان تمام پلاستیکی

قیف

قیف بوخنر

قیف بوخنر چیست؟

قیف شیشه ای 4، 6، 9، 12، 15 و 20
قیف بوخنر 6cm
قیف بوخنر 8cm
قیف بوخنر 10cm
قیف بوخنر 12cm
قیف دکانتور 50 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 100 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 250 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 500 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 1000 سی سی شیر شیشه ای و تفلون
قیف دکانتور 2000 سی سی شیر شیشه ای و تفلون

لام

لام

لام ساده 72 عددی و 50 عددی
لام نئوبار ساده
لام نئوبار آیینه دار

لامل

لامل 18*18
لامل 20*20
لامل 22*22
لامل 24*24
لامل 50*24
لامل سنگی

لوله آزمایش

لوله آزمایش

لوله آزمایش 75*12
لوله آزمایش 100*12
لوله آزمایش 100*16
لوله آزمایش 160*16
لوله آزمایش 180*18
لوله آزمایش 200*20
لوله آزمایش ته مخروطی ساده و مدرج

لوله درپیچدار

لوله میکرو هماتوکریت سفید و قرمز
لوله درپیچدار قابل اتوکلاو 100*12
لوله درپیچدار قابل اتوکلاو 100*16
لوله درپیچدار قابل اتوکلاو 160*16
لوله درپیچدار قابل اتوکلاو 180*18
لوله درپیچدار قابل اتوکلاو 200*20

مبرد (کندانسور)

مبرد (کندانسور) راد ول
مبرد (کندانسور) ساده دو سر سمباده
مبرد (کندانسور) حبابدار دو سر سمباده

مزور شیشه ای

مزور

مزور شیشه ای 10 سی سی
مزور شیشه ای 25 سی سی
مزور شیشه ای 50 سی سی
مزور شیشه ای 100 سی سی
مزور شیشه ای 250 سی سی
مزور شیشه ای 500 سی سی
مزور شیشه ای 1000 سی سی
مزور شیشه ای 2000 سی سی

مگنت

مگنت 0.5 سانتی متر
مگنت 10 سانتی متر
مگنت 2 سانتی متر
مگنت 3 سانتی متر
مگنت 4 سانتی متر
مگنت 5 سانتی متر
مگنت 6 سانتی متر

پتری دیش

پتری دیش

پتری دیش چیست؟

پتری دیش پیرکس 6cm
پتری دیش پیرکس 8cm
پتری دیش پیرکس 10cm
پتری دیش پیرکس 12cm
پتری دیش پیرکس 15cm

پیکنومتر

پیکنومتر 5 سی سی
پیکنومتر 25 سی سی
پیکنومتر 50 سی سی ساده و ترمومتردار
پیکنومتر 100 سی سی ساده و ترمومتردار

کروزه

کروزه 25 سی سی
کروزه 50 سی سی
کروزه 100 سی سی

کریستالیزور

کریستالیزور 5 سانتی متر
کریستالیزور 6 سانتی متر
کریستالیزور 7 سانتی متر
کریستالیزور 8 سانتی متر
کریستالیزور 9.5 و 15 سانتی متر

بالن ته صاف و ته گرد

بالن

بالن ته صاف و ته گرد 50 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 100 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 250 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 500 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 1000 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 2000 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 4000 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 6000 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 10000 سی سی پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 50 سی سی رداژ پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 100 سی سی رداژ پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 250 سی سی رداژ پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 500 سی سی رداژ پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 1000 سی سی رداژ پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 2000 سی سی رداژ پیرکس
بالن ته صاف و ته گرد 5000 سی سی رداژ پیرکس

بالن دو دهانه

بالن دو دهانه

بالن دو دهانه 250 سی سی پیرکس
بالن دو دهانه 500 سی سی پیرکس
بالن دو دهانه 1000 سی سی پیرکس

بالن سه دهانه

بالن سه دهانه

بالن سه دهانه 250 سی سی پیرکس
بالن سه دهانه 500 سی سی پیرکس
بالن سه دهانه 1000 سی سی پیرکس

بالن ژوژه

بالن ژوژه

بالن ژوژه 5 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 10 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 20 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 25 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 50 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 100 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 250 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 500 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 1000 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B
بالن ژوژه 2000 سی سی پیرکس مدرج کلاس A و B

سایر پیپت ها

انواع پیپت

پیپت سدیمان
پیپت ملانژور سفید
پیپت ملانژور قرمز
پیپت سالی

پیپت سرنگی

پیپت سرنگی

پیپت سرنگی مدرج 1 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 2 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 5 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 10 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 20 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 25 سی سی

پیپت مدرج

پیپت مدرج

پیپت مدرج 0.1 سی سی پیرکس
پیپت مدرج 0.2 سی سی پیرکس
پیپت مدرج 0.5 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 1 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 2 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 5 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 10 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 20 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 25 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 50 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت مدرج 100 سی سی پیرکس کلاس A و B

پیپت ژوژه

پیپت ژوژه

پیپت ژوژه 1 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 1 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 5 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 10 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 15 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 20 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 25 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 50 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 100 سی سی پیرکس کلاس A و B

زیر مجموعه ها

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.